💞💚പ്രണയ മരതണൽ💚💞
Music/Audio/Songs India Malayalam
2019-05-07 13:28:47
*💞💞പ്രണയ മര തണൽ 💞
     ➖➖➖➖➖➖
☝🏻 *ആദ്യമേ* *പറയാനുള്ള* *കാര്യം* ... 
 *Group* *Rules* *മുഴുവനായി* 
 *വായിച്ചിട്ടു* *വേണം* *Join* 
 *ചെയ്യാൻ* ... *ആരെയും* 
 ** *Join* 
 *ചെയ്യിക്കുന്നില്ല* ... ♥

💙 *അതുകൊണ്ട്* *ശ്രദ്ധിക്കുക* 
 *താൽപര്യം* *ഉണ്ടെങ്കിൽ* *മാത്രം* 
 *mathi* ⬅ 👈🏻

🤹🏻‍♀ *Girls* *ഉണ്ടാവും* ... *അവരോട്* 
 *തറ* *വേല* *എടുക്കരുത്* ... 
 *അവർക്ക്* *Personal* *message* 
 *അയച്ച്* *ആൺപിള്ളേരുടെ* 
 *മാനം* *കളയരുത്* 
 *INDBOXIL* *ആരെങ്കിലും* 
 *വന്നാൽ* *SCREEN* *SHORT* *സഹിതം* 
 *REPORT* *ചെയ്യാവുന്നതാണ്* 👈🏻

 *📲ഇത് ഒരു ചാറ്റിങ് ഗ്രൂപ്പാണ് എല്ലാവരും പരസ്പരം പരിജയ പെട്ടിരിക്കണം 💝ഗ്രൂപ്പിൽ* *എല്ലാവരും* 
 *MaXimum* *ആക്റ്റീവ്* 
 *ആകാൻ* *ശ്രമിക്കുക*.👈🏻

💜 *ഗ്രൂപ്പിൽ* *Recharge* 
 *message* , *ട്രോളുകൾ* , 
 *അനാവശ്യ* *ചാറ്റിങ്* *അനാവശ്യ* 
 *ഫോട്ടോസ്* 🚫 *ഇതു* *പോലുള്ള* 
 *മറ്റു* *യാതൊരു* *പോസ്റ്റും* *ഈ* 
 *ഗ്രൂപ്പിൽ* *അനുവദനീയമല്ല* 🚯

❤ *Romantic Ringtones* 🎼
❤ *Love Status* 🎬
❤ *Lov
WhatsApp love status group
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group